1x2 Proximo AI Sports Betting Chatbot

Odredbe i uslovi korišćenja usluge

Poslednja ažurirano: maj 02, 2024

Ovi Odredbe i uslovi („Odredbe“, „Odredbe i uslovi“) regulišu vaše korišćenje https://1×2 Proximo/ veb sajta, aplikacije i srodnih usluga („Usluge“) kojima upravlja 1×2 Proximo, Inc. (kolektivno „1×2 Proximo“, „us“, „we“ ili „our“). Vaš pristup i korišćenje Usluga uslovljen je vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi se odnose na sve posetioce, korisnike i druge osobe koji žele da pristupe Uslugama ili ih koriste pristupom Ili korišćenjem Usluga, slažete se da se pridržavate i da budete obavezni ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima, ne smete da pristupate Uslugama ili da ih koristite. Termin „vi“ se odnosi na osobu ili entitet koji koristi naše Usluge. 

1.     PRIHVATANJE USLOVA

Naše Usluge su dizajnirane i namenjene za upotrebu od strane odraslih osoba. Namenjene su isključivo korisnicima koji imaju najmanje 18 godina. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno da koriste ili se registruju za Sajt. Korišćenjem naših Usluga pristajete da budete zakonski vezani našim Odredbama i uslovima. Ukoliko se ne slažete sa svim odredbama i uslovima sadržanim u našim Uslovima, uključujući i našu Politiku privatnosti, koja je dostupna na našem veb sajtu 1×2.pro i inkorporirana ovde po referenci, molimo vas da odmah prestanete da koristite naše Usluge. 

2.   PROMENE USLOVA

Na 1×2 Proximo, možemo da ažuriramo ove Odredbe i uslove s vremena na vreme, osim tamo gde je to zabranjeno važećim zakonom. Ohrabrujemo vas da povremeno preispitujete Uslove. Kontinuirano korišćenje Usluga nakon promena Uslova ukazuje na prihvatanje tih promena. Vaša je odgovornost da pregledate ove Uslove da biste ostali redovno informisani. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo sve informacije, materijal ili sadržaj (uključujući, ali ne ograničavajući se na, cenu, funkcije i dostupnost Usluga) koje se nalaze ili pružaju putem naših Usluga („Sadržaj“) u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

3.     INTELEKTUALNA SVOJINA

U 1×2 Proximo, shvatamo intelektualnu svojinu ozbiljno. Naše Usluge i sav njihov sadržaj, uključujući (ali ne ograničavajući se na) podatke, dizajne, grafike, slike, ilustracije, softver, umetnička dela, video, muziku, zvuk, imena, reči, naslove, fraze, logotipe i žigove prikazane ili dostupne korišćenjem naših Usluga, ili su u našem vlasništvu ili licencirani od strane nas, i zaštićeni su autorskim pravima, žigom i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Naši žigovi i trgovinska haljina ne mogu se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez našeg prethodnog izričitog pismenog pristanka. Molimo vas da poštujete naša prava intelektualne svojine i da ne reprodukujete, menjate, distribuirate ili kreirate izvedene radove na osnovu bilo kog sadržaja koji se pruža putem naših Usluga bez našeg izričitog pismenog pristanka. 

4.     PRETPLATE

Određeni delovi Usluge mogu biti ponuđeni na osnovu pretplate („Pretplate“). Bićete fakturisani unapred na periodičnoj i periodičnoj osnovi („Ciklus naplate“). Učestalost ciklusa naplate biće određena tipom plana pretplate koji izaberete prilikom kupovine pretplate. NA KRAJU SVAKOG CIKLUSA NAPLATE, PRETPLATA ĆE SE AUTOMATSKI OBNOVITI POD POTPUNO ISTIM USLOVIMA UKOLIKO JE NE OTKAŽETE ILI 1X2 ProxiMO, INC. OTKAZUJE.

Da biste obradili plaćanje pretplate, potreban je važeći način plaćanja, uključujući kreditnu karticu. Obezbedićete 1×2 Proximo tačne i potpune informacije o naplati, uključujući vaše puno ime, adresu, državu, poštanski broj, broj telefona i važeći način plaćanja. Podnošenjem takvih informacija o plaćanju ovlastite 1×2 Proximo da naplati sve naknade za pretplatu nastale preko vašeg naloga koristeći način plaćanja koji ste obezbedili.

Ako automatska naplata ne uspe iz bilo kog razloga, 1×2 Proximo će izdati elektronsku fakturu koja označava da morate ručno nastaviti sa kompletnom uplatom koja odgovara periodu naplate kao što je naznačeno u fakturi u određenom roku.

5.     BESPLATNE PROBNE PROBE

S vremena na vreme, po sopstvenom nahođenju, možemo ponuditi besplatnu probnu godinu na ograničeni vremenski period („Besplatna probna slika“). Od vas će se možda zahtevati da unesete informacije o naplati da biste se prijavili za besplatnu probnu slobodu. Ako prilikom prijavljivanja za besplatnu probnu vožnju unesete informacije o naplati, nećete biti naplaćeni dok ne istekne besplatna probna suđenje.  POSLEDNJEG DANA BESPLATNOG PROBNOG PERIODA, UKOLIKO NE OTKAŽETE PRETPLATU, AUTOMATSKI ĆE VAM BITI NAPLAĆENE VAŽEĆE NAKNADE ZA PRETPLATU ZA TIP PRETPLATE KOJI STE IZABRALI. U bilo kom trenutku i bez najave zadržavamo pravo da (i) izmeni odredbe i uslove besplatne probne ponude ili (ii) otkažite takvu besplatnu probnu ponudu. 

6.     PROMENE NAKNADA

Zadržavamo pravo, u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju, da izmenimo naknade za pretplatu. Sve promene naknade za pretplatu stupaju na snagu na kraju trenutnog ciklusa naplate. Prethodno obaveštenje ćemo vam dostaviti na e-adresu koju ste nam dostavili pre nego što bilo kakva promena naknade za pretplatu postane efikasna. Ovo obaveštenje će vam pružiti mogućnost da prekinete pretplatu pre nego što promena postane efikasna. Ako nastavite da koristite Uslugu nakon što stupi na snagu promena naknade za pretplatu, pristajete da platite izmenjeni iznos naknade za pretplatu. 

7.     POVRAĆAJ NOVCA

Ne garantujemo povraćaj novca ni za kakve pretplate. Međutim, možemo, po sopstvenom nahođenju, razmotriti zahteve za povraćaj novca na osnovu slučaja. Svaki odobreni povraćaj novca biće isključivo po našem nahođenju.

8.      NALOZI

Kada kreirate nalog kod nas, vi zastupate i garantujete da imate najmanje 18 godina i da su informacije koje nam dostavite tačne, potpune i aktuelne u svakom trenutku. Netačne, nepotpune ili zastarele informacije mogu dovesti do momentalnog prekida rada naloga u Uslugama. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje poverljivosti naloga i lozinke, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ograničavanje pristupa računaru i/ili nalogu. Slažete se da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti ili radnje koje se dešavaju pod vašim nalogom i/ili lozinkom, bez obzira da li je vaša lozinka sa našim Uslugama ili uslugom nezavisnog proizvođača. Morate nas odmah obavestiti o neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili bilo kakvom drugom narušavanju bezbednosti.

9.     UPOTREBA VIŠE NALOGA:

Strogo zabranjujemo višestruko knjigovodstvo na našoj platformi, što podrazumeva kreiranje ili korišćenje više naloga po osobi. Svaki nalog kreiran na Platformi se ne prenosi i namenjen je samo za ličnu upotrebu. Svaki pokušaj prenosa, prodaje, kupovine ili dosluha na više naloga je strogo zabranjen. Ako sumnjamo da imate više naloga pod zajedničkom kontrolom, možemo obustaviti ili trajno ukinuti sve naloge pod zajedničkom kontrolom.

10.   POVRATNE INFORMACIJE I KORISNIČKI SADRŽAJ

Svi komentari, povratne informacije, ideje, koncepti ili beleške vezane za Platformu koju dajete za 1×2 Proximo smatraju se svojstvom 1×2 Proximo. Platforma može da koristi ove informacije u bilo koje svrhe, uključujući poboljšanje Platforme. Vaše lične informacije neće biti uključene u ove povratne informacije. Sadržaj korisnika: Platforma može da sadrži profile, interaktivne funkcije, poruke, grupe i druge interaktivne funkcije. Korišćenjem ovih funkcija za slanje poruka, fotografija, opisa, analiza, pisanih članaka i drugog sadržaja (kolektivno, „Sadržaj korisnika“), ovim dodeljujete 1×2 Proximo ne-ekskluzivno, neopozivo, neograničeno, večito, prenosivo, širom sveta, bez kraljevske porodice i potpuno plaćeno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju 1×2 Proximo nije odgovoran niti odgovoran za bilo koji sadržaj nezavisnog proizvođača ili korisnički sadržaj koji je objavljen ili dostupan na Platformi. Vaše lične informacije neće biti uključene u ovaj korisnički sadržaj. 

11.  LINKOVI KA DRUGIM WEB SAJTOVIMA

Razumemo da našim korisnicima može biti korisno da pristupe veb lokacijama ili uslugama nezavisnih proizvođača putem naših Usluga. Međutim, želimo jasno da razjasnimo da 1×2 Proximo ne poseduje ili kontroliše ove veb lokacije ili usluge trećih lica, a mi nismo odgovorni za njihov sadržaj, politiku privatnosti ili praksu. Mi ne odobravamo niti garantujemo ponude bilo kog entiteta trećih lica ili pojedinaca ili njihovih Veb lokacija. Korišćenjem naših Usluga potvrđujete i slažete se da nećemo biti odgovorni ili odgovorni, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovani ili navodno prouzrokovani korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge dostupne putem bilo koje od takvih veb lokacija ili usluga trećih lica. Savetujemo vam da pregledate odredbe i uslove i politiku privatnosti svih Veb lokacija ili usluga nezavisnih proizvođača koje posećujete. Vaša upotreba ovih Veb lokacija ili usluga je na vašu odgovornost i ne možemo da garantujemo njihovu bezbednost ili pouzdanost. 

12.  PREKID: OPSTANAK  POJMOVA

Na 1×2 Proximo zadržavamo pravo da prekinemo ili obustavimo vaš nalog i uskratimo pristup našim Uslugama odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, po našem sopstvenom nahođenju, iz bilo kog razloga i bez ograničenja, uključujući kršenje ovih Uslova. Ako raskinemo vaš nalog, sve odredbe ovih Uslova koje po svojoj prirodi treba da prežive prestanak radnog odnosa će opstati, uključujući (ali ne ograničavajući se na) vlasničke odredbe, odricanja od garancije, obeštećenje, ograničenja odgovornosti i arbitražu potraživanja. Želimo da naglasimo da ste vi odgovorni za poštovanje ovih Uslova, a svaki prekršaj može rezultirati raskidom vašeg naloga i/ili pravnim postupkom.

13.   KORIŠĆENJE USLUGA:  ZABRANJENA UPOTREBA

Ovaj odeljak prikazuje zabranjene upotrebe Usluga. Kao korisnik, vi ste odgovorni za poštovanje ovih ograničenja, a svako kršenje može dovesti do uskraćivanja pristupa Uslugama. Prvo, morate da ispunite uslove za korišćenje Usluga, uključujući dostizanje starosne dobi većine u vašoj nadležnosti boravka i posedovanje zakonskog ovlašćenja za kreiranje obavezujuće zakonske obaveze. Usluge takođe morate da koristite u skladu sa ovim Uslovima i da pružite tačne, tačne, aktuelne i potpune informacije. 1×2 Proximo zadržava pravo da bilo kome uskrati pristup Uslugama iz bilo kog razloga, uključujući kršenje ovih Uslova. Morate prestati i poželeti bilo kakav takav pristup ili koristiti odmah na zahtev od strane 1×2 Proximo. Ne smete da koristite Usluge da biste povredili 1×2 Proximo ili bilo koje treće lim, ometali rad Usluga ili kršili bilo kakve zakone. Zabranjeno vam je da pretite, klevetate, uhodite, zlostavljate, maltretirate ili bavite se nezakonitim aktivnostima na Uslugama ili preko njih. Takođe vam je zabranjeno da se povezujete sa Službama sa sajta ili da prenosite bilo koji materijal koji je neprikladan, profani, vulgaran, uvredljiv, lažan, omalovažavajući, klevetnički, nepristojan, nezakonit, seksualno izričit, rasista, koji promoviše nasilje, rasnu mržnju ili terorizam, ili koji 1×2 Proximo smatra, u svojoj diskreciji Ne smete da uramite Usluge, prikažete Usluge u vezi sa neovlašćenim logotipom ili oznakom ili da koristite Usluge na bilo koji način koji bi lažno mogao da predloži odnos između 1×2 Proximo i bilo kog trećeg lica ili potencijalno lišite 1×2 Proximo prihoda. Pored toga, uslugama ne smete pristupiti koristeći bilo koji interfejs osim 1×2 Proximo’s. Zabranjeno vam je da kršite zakonska prava bilo koje osobe ili entiteta, prenosite materijal koji krši ili zaobilazi takva prava, ili uklanjate ili menjate intelektualnu svojinu ili druga pravna obaveštenja. Prenos datoteka koje sadrže viruse, špijunski softver, adver ili drugi štetan kôd takođe je zabranjen. Reklamiranje ili promovisanje robe ili usluga bez dozvole 1×2 Proximo- a, ometanje drugih osoba koje koriste Usluge ili na drugi način ometanje Usluga nije dozvoljeno. Ne smete prenositi, prikupljati ili pristupati ličnim informacijama o drugim korisnicima bez njihovog pristanka i 1×2 Proximo’s. Ne smete da se upuštate u neovlašćeno „paukiranje“, „struganje“ ili žetvu sadržaja, kontakt ili druge lične informacije ili da koristite bilo koja druga neovlašćena automatizovana sredstva za sastavljanje informacija. Lažno predstavljanje bilo koje osobe ili entiteta ili na drugi način pogrešno predstavljanje vaše pripadnosti ili porekla materijala koje prenosite je zabranjeno. Poraz bilo kakvih kontrola pristupa, pristupanje bilo kom delu Usluga koji 1×2 Proximo nije ovlastio da pristupite (uključujući oblasti zaštićene lozinkom), pokušaj pristupa ili korišćenja naloga ili informacija drugog korisnika ili dozvoljavanje bilo kome drugom da koristi vaš nalog ili pristup akreditivima nije dozvoljeno. Korišćenje Usluga ili bilo koje promocije ili sadržaja kao dela Usluga za deljenje, pozajmljivanje ili korišćenje više osoba, ili u svrhu bilo koje druge institucije, osim ako je izričito dozvoljeno u pisanoj formi od strane 1×2 Proximo, takođe je zabranjeno. Ne smete da kreirate izvedene radove na osnovu Usluga ili njegovog sadržaja, u celini ili delimično, ili da se raspadnete, rastavite, obrnete inženjering ili na neki drugi način eksploatišete bilo koji deo Usluga ili njegovog sadržaja. Na kraju, ne smete koristiti kao korisničko ime ime druge osobe ili entiteta koje nije zakonito dostupno za upotrebu, ime ili žig koji podleže bilo kojim pravima druge osobe ili entiteta osim vas, bez odgovarajućeg ovlašćenja ili bilo kog imena koje je uvredljivo, vulgarno ili nepristojno. Bićete odgovorni isključivo za bilo kakvu štetu nastalu kršenjem ovih ograničenja ili bilo koje druge štete nastale objavljivanjem sadržaja na Uslugama ili putem njih.

14.  USLUGE

Napominjemo da naša platforma ne prihvata prave opklade za novac. Svi sadržaji, kvote i informacije na našoj platformi obezbeđeni su samo u svrhu zabave. Slažete se da vaša upotreba 1×2 Proximo i podataka & informacija koje daje 1×2 Proximo dolazi bez garancije ili garancije za operativnost ili tačnost. Ne preporučujemo ili ne podržavamo ilegalno ili neodgovorno kockanje. Savetujemo svim korisnicima da se pozivaju na lokalne zakone o kockanju pre nego što se upuste u bilo kakvo pravo kockanje novca. Ako vi ili neko koga poznajete ima problem sa kockanjem i zahteva pomoć, pozovite 1-800-522-4700.  Molimo vas da za dodatne informacije pronađete karticu Odgovorno igranje igara na našem veb sajtu i aplikaciji.  

15.  POLITIKA PRIVATNOSTI

Napominjemo da je u sklopu ovih Uslova naša Politika privatnosti uvrštena i formira deo ovih Uslova i sadrži važne informacije o našim praksama u vezi sa prikupljanjem, skladištenjem, korišćenjem i otkrivanjem vaših ličnih informacija. Preporučujemo da pregledate našu trenutnu Politiku privatnosti na našem veb sajtu kako biste bili sigurni da ste upoznati sa ovim praksama. Posetite naš veb sajt da biste pregledali našu trenutnu Politiku privatnosti.  Imajte na umu da naše Usluge mogu da sadrže reklame i veze ka lokacijama nezavisnih proizvođača, od kojih svaka može da ima svoje smernice privatnosti ili izjave koje regulišu njene prakse u prikupljanju, skladištenju, korišćenju i otkrivanju vaših ličnih informacija. Mi ne kontrolišemo niti preuzimamo odgovornost za smernice privatnosti ili izjave oglašivača ili drugih trećih lica. Vaša je odgovornost da pažljivo pregledate te dodatne smernice privatnosti ili izjave pre interakcije sa takvim reklamama ili lokacijama nezavisnih proizvođača.

16.  NEUSAGLAŠEVANJE

U ovom odeljku, pristajete da branite, indemnify, i hold harmless 1×2 Proximo, its parent, subsidiaries, affiliates, and their respective directors, officers, employees, shareholders, vendors, partners, contractors, agents, licencnsors or other representatives from any claims, costs (including, without limitation, attorney’s fees and costs), damages, liabilits, and costs or obligations of any kind, aris uključujući neovlašćeno korišćenje naloga i zahteve koji proističu iz sadržaja ili prosleđivanja koje je kreirao korisnik. Takođe se slažete da obeštetite 1×2 Proximo stranke za svako kršenje važećih zakona ili propisa ili prava trećeg lica. 1×2 Proximo zadržava pravo da preuzme isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojim zahtevom koji podleže neusaglašenosti. U takvim slučajevima, pristajete da sarađujete sa 1×2 Proximo u odbrani takvih tvrdnji. Ne smete izmiriti nijedan zahtev koji je obuhvaćen ovim odeljkom o prezaduženju bez prethodne pismene saglasnosti 1×2 Proximo. 

17.   ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA GARANCIJU I OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI

USLUGE SU OBEZBEĐENE „ONAKO KAKO JESTE“, „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“ I „SA SVIM KVAROVIMA“. 1×2 ProxiMO SE ODRIČE BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEUSKLAĐIVANJE, TRGOVAČKU UPOTREBU, PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NASLOV. 1X2 ProxiMO NE GARANTUJE DA ĆE USLUGE, BILO KOJA FUNKCIJA USLUGA ILI BILO KOJI SADRŽAJ ILI SOFTVER KOJI SE TAMO NALAZI BITI NEOMETAN ILI BEZ GREŠKE; DA ĆE NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI; DA SU USLUGE ILI SERVERI KOJI IH HOSTUJE OSLOBOĐENI VIRUSA ILI DRUGOG ŠTETNOG KODA; ILI DA ĆE USLUGE ILI INFORMACIJE DOSTUPNE PUTEM USLUGA I DALJE BITI DOSTUPNE. U PUNOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, 1X2 ProxiMO STRANE NEĆE BITI ODGOVORNE NI VAMA NI BILO KOME DRUGOM ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ZA BILO KAKVE POSEBNE, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, PRIMERNE, EKONOMSKE, KAZNENE ILI POSLEDIČNE ŠTETE) U VEZI SA USLUGAMA ILI VAŠIM KORISNIČKIM PODNESCIMA ILI ČAK I AKO JE PREDVIDIVO ILI ČAK AKO JE 1×2 Proximo OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO DA JE PROUZROKOVAN U CELINI ILI DELIMIČNO NEPAŽNJOM, GRUBIM NEMAROM ILI NA DRUGI NAČIN, ALI NE RAČUNAJUĆI SAMODOSTOJNE MALVERZACIJE).1×2 ProximoOVA ODGOVORNOST U VEZI SA USLUGAMA NEĆE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE PLATILI NA 1×2 Proximo U DVANAEST (12) MESECI KOJI PRETHODE ZAHTEVU OSIM AKO JE ODŠTETA PROUZROKOVANA GRUBIM NEMAROM ILI SAMOTNO PONAŠANJE 1×2 Proximo. VAŠ PRISTUP USLUGAMA I KORIŠĆENJE USLUGA JE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST. AKO STE NEZADOVOLJNI USLUGAMA ILI BILO KOJIM SADRŽAJEM, VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LEK JE DA PREKINUTE PRISTUP USLUGAMA I DA IH KORISTITE. POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA AKO NASTANE BILO KAKVA ŠTETA KOJA NASTAJE IZ 1X2 ProxiMO-OVIH AKATA ILI PROPUSTA, ŠTETA, AKO POSTOJI, NIJE NEPOPRAVLJIVA I NIJE DOVOLJNA DA VAM DA PRAVO NA ZABRANU ILI DRUGE PRAVEDNE OLAKŠICE KOJE OGRANIČAVAJU EKSPLOATACIJU BILO KOG VEB SAJTA, IMOVINE, PROIZVODA, PROGRAMA, TELEVIZIJSKE EMISIJE, SLIKE KRETANJA ILI DRUGOG AUDIO/VIZUELNOG SADRŽAJA UKLJUČUJUĆI I USLUGE BEZ OGRANIČENJA. POTVRĐUJETE DA SE MOŽDA ODRIČETE PRAVA U ODNOSU NA NEPOZNATE ILI NEISPAVANE TVRDNJE. U SKLADU SA TIM, PRISTAJETE DA SE ODREKNETE KORISTI OD BILO KOG ZAKONA, UKLJUČUJUĆI, U MERI U KOJOJ JE TO PRIMENLJIVO, KALIFORNIJSKI GRAĐANSKI ZAKON 1542, KOJI BI U SUPROTNOM MOGAO DA OGRANIČI VAŠE ODRICANJE OD TAKVIH TVRDNJI. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODREĐENE ŠTETE, TAKO DA SE NEKA OD NAVEDENIH OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. SVAKI UZROK RADNJE KOJI PROISTIČE IZ OVIH USLOVA ILI U VEZI SA OVIM USLOVIMA ILI USLUGE MORA DA POČNE U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON NAGOVEŠTENJA UZROKA RADNJE. U SUPROTNOM, TAKAV UZROK DELOVANJA JE TRAJNO ZABRANJEN. GORENAVEDENA OGRANIČENJA ODRAŽAVAJU RASPODELU RIZIKA IZMEĐU STRANA. OGRANIČENJA NAVEDENA U OVOM ODELJKU ĆE PREŽIVETI I PRIMENJIVATI SE ČAK I AKO SE UTVRDI DA NEKI OGRANIČENI PRAVNI LEK NAVEDEN U OVIM USLOVIMA NIJE ISPUNIO SVOJU SUŠTINSKU SVRHU.

18.  VAŽEĆI ZAKON I MESTO ODRŽAVANJA; REŠAVANJE SPOROVA

SAJT JE NAMENJEN ODRASLIMA UZRASTA OD 18 I VIŠE GODINA I DA JE KORISNICIMA MLAĐIM OD 18 GODINA ZABRANJENO DA KORISTE SAJT U BILO KOJE SVRHE. KORIŠĆENJEM SAJTA KORISNIK PREDSTAVLJA DA IMA NAJMANJE 18 GODINA. OVO JE OBAVEŠTENJE DECI MLAĐOJ OD 18 GODINA I NJIHOVIM RODITELJIMA ILI ZAKONSKIM STARATELJIMA DA JE SAJT NAMENJEN ODRASLIMA I DA SAJT SVESNO ILI NAMERNO NE PRIKUPLJA LIČNE PODATKE OD BILO KOGA MLAĐEG OD 18 GODINA. DALJE SE SAVETUJE DA, UKOLIKO JE NEKO MLAĐI OD 18 GODINA DOSTAVIO LIČNE PODATKE SAJTU, TREBA ODMAH DA KONTAKTIRA SAJT KAKO BI INFORMACIJE BILE UKLONJENE.

19.   ZAHTEVI I ARBITRAŽA 

Važno je da pažljivo pročitate i razumete ovaj odeljak.

1.     Arbitražni ugovor: Ako bilo koja strana (uključujući bilo koji drugi entitet ili pojedinac sa pravom pozivanja na arbitražu u skladu sa ovom odredbom) izabere da to učini, svaki spor koji proističe iz ovih Uslova ili koji se odnosi na njih, vaš dogovor sa 1×2 Proximo, vaše korišćenje naših Usluga ili odnos između vas i 1×2 Proximo biće rešen obavezujućom arbitražom. „Spor“ uključuje bilo kakvu tvrdnju ili polemiku, bilo da je zasnovan na ugovoru, tortu, statutu ili na neki drugi način, i nije ograničen na zahteve protiv 1×2 Proximo ili njegovih roditelja, podružnica, filijala, prethodnika, naslednika ili zadataka, kao i bilo kog njihovog direktora, službenika, zaposlenih i agenata, bez obzira da li su takve tvrdnje nastale pre ili posle ovog Arbitražnog ugovora, ili su predmet navodne klasne akcije ili Međutim, tužbe koje ste podneli vi ili 1×2 Proximo na pojedinačnoj osnovi u sudu za male zahteve u nadležnosti tog suda isključene su iz ovog Arbitražnog ugovora. Ako postoji bilo kakvo neslaganje oko arbitražnosti, validnosti, obima ili primene ove arbitražne klauzule, propisno imenovani arbitar će odlučiti o takvom neslaganju.

2.     Pravo na odbacivanje ovog Arbitražnog ugovora: Imate pravo da odbijete ovaj Arbitražni ugovor slanjem pismenog obaveštenja na 1×2 Proximo u roku od trideset (30) dana od prihvatanja ovih Uslova. Obaveštenje o odbijanju mora biti potpisano, mora navesti da odbijate ovaj Arbitražni ugovor i mora da sadrži vaše ime, adresu i 1×2 Proximo korisnički ID ili broj naloga. Vaša odluka da odbijete ovaj Arbitražni ugovor ili tražite pravne parnice u sudu za male zahteve neće uticati na vaš odnos ili prijem robe ili usluga iz 1×2 Proximo.

3.     Procedure za arbitražu: Ovaj Arbitražni sporazum regulisan je Saveznim arbitražnim aktom („FAA“). Arbitražu će sprovoditi jedan arbitar i upravljaće JAMS-om u skladu sa Pravilima JAMS-a koja su na snazi u trenutku kada je arbitraža pokrenuta. Kopija pravila JAMS-a može se pronaći na https://www.jamsadr. Možete izabrati da se arbitražna saslušanja odvijaju u vašem rodnom gradu. Tokom arbitraže, stranama će biti dozvoljeno da se uključe u otkrivanje ili razmenu neprivilegiranih informacija od značaja za spor. Odluka arbitra sastojaće se od pisane izjave u kojoj se navodi raspodela svake tvrdnje, zajedno sa sažetom pisanom izjavom suštinskih nalaza i zaključaka na kojima se zasniva nagrada. Odluka arbitra biće konačna i obavezujuća, osim bilo kakve žalbe u skladu sa FAA. Svaki sud sa nadležnošću može da donese presudu po nagradi arbitra.

4.     Pravo na naknade i troškove advokata: možete angažovati advokata da vas zastupa, i u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, vi ste odgovorni za naknade i troškove vaših advokata. Možete ih oporaviti od 1×2 Proximo u arbitraži u istoj meri kao na sudu ili u skladu sa PRAVILIMA JAMS-a. Kada pokrenete arbitražni postupak, bićete odgovorni za plaćanje svog dela arbitražne takse kao što je određeno JAMS-om arbitražnim rasporedom naknada i troškova koji je na snazi u trenutku pokretanja arbitraže. 1×2 Proximo će biti odgovoran za sve dodatne naknade za arbitražu i troškove.

5. Odricanje od suđenja poroti i klasnih radnji. U ARBITRAŽI SPOROVE REŠAVA ARBITAR, A NE SUDIJA ILI POROTA. OVIM ARBITRAŽNIM UGOVOROM VI I 1X2 ProxiMO SE ODRIČETE PRAVA NA KRIVIČNO GONJENJE ILI UČESTVOVANJE U AKCIJI KLASE, KOLEKTIVNOJ AKCIJI ILI NEKOJ DRUGOJ REPREZENTATIVNOJ AKCIJI. UKOLIKO SE VI I ODVAŽNO NE SLOŽITE DRUGAČIJE U PISANOJ FORMI, NEĆE POSTOJATI PRAVO ILI OVLAŠĆENJE DA SE BILO KAKVI ZAHTEVI ARBITRIŠU NA KLASNOJ AKCIJI, MASOVNOJ AKCIJI ILI KOLEKTIVNOJ OSNOVI, I BEZ OBZIRA NA NEDOSLEDNE ODREDBE U PRAVILIMA O DŽEMOVIMA, NI ARBITAR NI SUDIJA NE MOGU DA KONSOLIDUJU VIŠE OD TVRDNJI JEDNE OSOBE. ARBITAR MOŽE DA DODELI OLAKŠICE SAMO U KORIST POJEDINAČNE STRANKE KOJA TRAŽI OLAKŠANJE I SAMO U MERI U KOJOJ JE TO NEOPHODNO DA BI SE PRUŽILO OLAKŠANJE TOJ POJEDINAČNOJ STRANCI. OVO KLASNO, MASOVNO, REPREZENTATIVNO I KOLEKTIVNO ODRICANJE OD AKCIJE JE MATERIJALNI I SUŠTINSKI DEO I MOŽE SE PREKINUTI IZ OVOG ARBITRAŽNOG SPORAZUMA.

20. маја 2017  KONTAKT I INFORMACIJE O PLAĆANJU

Važno je da za naše kupce održimo tačne i autesne informacije. Stoga se slažete da nam dostavite tačne i potpune kontakt i informacije o plaćanju, uključujući vaše ime, adresu, brojeve telefona i sve druge relevantne informacije. Vi zastupate i garantujete da su informacije koje navedete aktuelne i tačne. Ako se neka od vaših informacija promeni, slažete se da odmah obavestite 1×2 Proximo. 

21.  CEO DOGOVOR, ODRICANJE I OZBILJNOST

1×2 Proximo može zahtevati od državnog ili federalnog zakona da vas obavesti o određenim događajima. Potvrđujete i slažete se da će takva obaveštenja biti efikasna po našem postavljanju na naše sajtove ili njihovom dostavljanju putem e-pošte. Slažete se da informacije o kontaktu budu aktuelne i tačne i da ih odmah ažurirate ako dođe do nekih promena. Ako nam ne dostavite tačne informacije, nećemo biti odgovorni za neodazvanje. Naš neuspeh da ostvarimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu u ovim uslovima neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi Uslovi, zajedno sa svim dodatnim odredbama, uslovima i smernicama za Usluge, predstavljaju celokupan dogovor između vas i 1×2 Proximo i zamenite sve prethodne sporazume u odnosu na temu ovde. Ako se utvrdi da je bilo koji deo ovih Uslova nevažeći ili nesprovodiv po važećem zakonu, nevažeće ili nesprovodive odredbe će biti zamenjene važećim i primenljivim odredbama koje se najpribližnije podudaraju sa namerom originalnih odredbi, a ostatak Uslova će ostati važeći i primenljivi. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti ili nedoslednosti između ovih Uslova i bilo kog drugog sporazuma ili smernica objavljenog u Uslugama, ovi Uslovi će se oglašati.

22.  KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili povratnih informacija o ovim Uslovima, molimo vas da se ne ustručavate da nas kontaktirate. Naš tim je posvećen tome da Vam pruži odličan korisnički servis i podršku. Možete nas kontaktirati koristeći kontakt informacije navedene na našem veb sajtu ili aplikaciji. Cenimo vaše interesovanje i korišćenje naših Usluga i radujemo se što ćemo vas čuti.

1x2 Proximo

Proximo AI, najbolji 1×2 tipster i analitičar treniran u realnom vremenu na istorijskim bibliotekama podataka o teorijskim veštinama sportskog klađenja.

Naš sadržaj nije namenjen publici mlađoj od 18 godina. Svi saveti na našem sajtu su čisto informativne prirode i ne mogu se smatrati finansijskim savetima. Sadržaj na ovom sajtu nije savet i treba se koristiti samo kao referenca. Ne snosimo odgovornost za bilo kakve ishode ili rezultate koji mogu proisteći iz korišćenja informacija sa našeg sajta.